" />
Cursuri de formare profesionala - Cursuri de specializare
Dezvoltator de programe de formare profesionala. Furnizor autorizat de formare profesionala acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanlor Vârstnice, Ministerul Educatiei Nationale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Cursuri de initiere > Curs Baze de date SQL si Oracle

Baze de date SQL și Oracle

  - nivel începător -

   Cursul se adresează persoanelor care doresc să-și însușească cunoștințele necesare pentru a deveni administrator de baze de dateoperator de baze de date sau programator pentru aplicații care lucrează cu baze de date relaționale (majoritatea aplicațiilor web scrise în PHP sau Python, aplicațiile economice programate în Java sau C#, toate folosesc baze de date SQL). 

       Este o completare ideală a cunoștințelor, pentru cei care doresc sa fie programatori web.

       Cursul Baze de date SQL si Oracle prezintă noțiuni fundamentale despre sistemele de gestiune a bazelor de date relaționale (RDBMS) bazate pe SQL, limbaj specific pentru manipularea și administrarea bazelor de date. Exemplele și aplicațiile se vor realiza in ORACLE, dar cunoștințele acumulate vor putea fi folosite ușor și pentru alte sisteme de baze de date precum Microsoft SQL Server, MySQL, Postgre SQL etc. 

        Nu sunt necesare in mod obligatoriu cunostinte despre programare, baze de date sau sql. Totusi notiuni si experienta in lucrul cu sistemul de operare Windows, lucrul cu fisiere si directoare sau cu diferite aplicatii elementare precum Browser, Editor text etc sunt obligatorii. 

       Cursul Baze de date SQL are un puternic caracter practic. Cursanții vor exersa la calculator, în MySQL, cele predate și explicate de către lector și vor realiza proiecte sau aplicații reale. 

     Printre subiectele abordate:

 • Instalarea Oracle Developer
 • Noțiuni teoretice fundamentale despre bazele de date relaționale
 • Tabele, constrângeri, operator
 • Proiectarea unei baze de date
 • Operații de definire și manipulare (LDD, LMD)
 • Funcții
 • Join-uri
 • Subqery-uri
 • View-uri
 • Indecși și aspecte de performanță
 • Tranzactii

     La absolvirea cursului Baze de date SQL cursanții vor avea capacitatea de a:

 • întelege modul în care sunt organizate sistemele de gestiune a bazelor de date relationale (RDBMS);
 • înțelege modul în care o bază de date se proiectează și se normalizează;
 • manipula structura unei baze de date;
 • înțelege și folosi instrucțiuni SQL pentru manipularea și definirea datelor;
 • înțelege și folosi operatori și funcții predefinite în Oracle;
 • de a folosi în mod eficient joinurile sau interogările multi-tabelă;
 • de a folosi subinterogări, view-uri, tranzacții 
 • de a folosi proceduri și funcții;