Cursuri de formare profesionala - Cursuri de specializare
Dezvoltator de programe de formare profesionala. Furnizor autorizat de formare profesionala acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanlor Vârstnice, Ministerul Educatiei Nationale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Cursuri de initiere > Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal

Curs initiere Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal

Ceea ce va oferim noi este mult mai mult decat un curs. Este o propunere pentru comapnia dumneavoastra axata pe 3 directii:

 • o bază de proceduri care este cursul sau instruirea în sine
 • un set de proceduri și documente specifice
 • un început de consultanță personalizată desfășurată prin participanții la curs și care poate ar trebui să fie continuată apoi fie de către absolvenți sau printr-o viitoare colaborare

Cui se adresează:

 • persoanelor care doresc să lucreze ca Responsabil Date cu Caracter Personal în orice organizație

 • celor care doresc să practice o meserie de viitor - fără concurență la ora actuală

 • celor care doresc atestarea cunoștințelor necesare pentru ocuparea funcției de Ofițer/Responsabil pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

 • persoanelor din diferite departamente care doresc sau trebuie să se specializeze în gestionarea accesului, utilizarii, transferului, replicarii si distrugerii neautorizate a datelor

 • firmelor de software, a celor care operează cu date personale ale cetățenilor UE fie că sunt companii private sau autorități publice

Baza legală:

 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în domeniul comunicațiilor electronice

La finalul cursului, absolventii vor fi capabili să:

 • lucreze ca Responsabil Date cu Caracter Personal în orice organizație și să înțeleagă poziționarea funcței sale în cadrul organizației
 • faciliteze accesul la date
 • minimizeze incidentele de securitate a datelor cu caracter personal
 • să cunoască și să conceapă un Plan de incident
 • asigure aplicarea stirctă a normelor
 • asigure si să activeze stocarea corectă a datelor despre clienți
 • activeze un control adecvat al accesului la date sensibile
 • să cunoască impactul datelor cu caracter personal asupra organizației și nu numai
 • cunoască și să aplice normele legale cu incidență asupra Gestiunii Datelor cu Caracter Personal

Programa cursului/obiectivele de formare:

1. Obiectivul și structura cursului

1.1. Prezentarea Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și a dispozițiilor legale naționale conexe privind Gestiunea Datelor cu Caracter Personal

1.2. Inițiere în Conformitatea cu GDPR

1.3. Principii fundamentale GDPR – reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1.4. Initierea implementării GDPR – reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

2. Planificarea implementarii GDPR

2.1. Conducerea si aprobarea proiectului de implementare a conformitatii cu GDPR

2.2. Definirea Politicii de protecție a datelor

2.3. Definirea structurii organizatorice a protectiei datelor

2.4. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

2.5. Clasificarea datelor – confidențialitatea datelor

2.6. Transferul în străinătate a datelor cu caracter personal

2.7. Analiza de risc în cadrul GDPR.

2.8. Supravegherea și controlul prelucrărilor de date cu caracter personal

2.9. Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal

3. Desfășurarea proiectului GDPR

3.1. Analiza impactului de confidentialitate – confidențialitatea comunicărilor

3.2. Designul controalelor de Securitate si elaborarea de rapoarte specifice politicilor si procedurilor

3.3. Implementarea controalelor

3.4. Accesul la date al autorităților

3.5.  Notificarea către Autoritatea de Supraveghere

3.6. Definirea proceselor managementului documentelor

3.7. Proceduri de accesare a datelor – planul de comunicare

3.8. Planul de Training și conștientizare internă.

3.9. Regimul sancționator

4. Monitorizarea și îmbunătățirea continuă a respectării GDPR

4.1. Managementul incidentelor

4.2. Monitorizarea, măsurarea, analiza și evaluarea

4.3. Auditul intern

4.4. Breșe de date și acțiuni corective

4.5. Îmbunătățirea continuă

4.6. Evaluarea și închiderea sesiunilor de training.