Cursuri de formare profesionala - Cursuri de specializare
Dezvoltator de programe de formare profesionala. Furnizor autorizat de formare profesionala acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanlor Vârstnice, Ministerul Educatiei Nationale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Cursuri de initiere > Curs de initiere in IBM - SPSS

IBM - SPSS – Introducere în ”Data Mining”

 - nivel mediu -

    Software-ul IBM-SPSS Statistics a ajuns la a 25-a versiune. Acesta aduce elemente de noutate cum sunt: noi funcții statistice care includ regresii, ANOVA, testul t; crearea rapidă de grafice atractive si moderne, editabile în MS Word. 

     Este cel mai utilizat software de prelucrare statistică a datelor utilizat la ora actuală fiind destinat cu precădere în domneiul științelor socio-umane: sociologie, psihologie, pedagogie, cercetări de piață, medicină; economice: marketing, management, publicitate, comunicare, relații publice, resurse umane, științe politice, fără a le exlude pe altele.

     Cursul propus este adaptat și se adresează în special specialiștilor și cercetătorilor, doctoranzi, masteranzi și studenți care își pregătesc lucrarea de licență și tuturor celor care doresc sa utilizeze procedeele specifice statisticii.

      Problema actuală a specialiștilor și cercetătorilor, autori de lucrări științifice din clasa celor care au ca obiectiv să evidențieze unele fenomene studiate, este că deși aceștia sunt experți în domeniile lor de activitate, majoritatea se confruntă cu lipsa celei de-a doua specializări - în domeniul statistic. Ori, nevoia de statistică într-o lucrare științifică o constituie exact acea parte a lucrării care îi conferă originalitate - atât de necesară, fiind premisa punerii concluziilor fundamentate pe baza incontestabilă a cifrelor.

Activități preliminare:

    Creare chestionare, codificarea variabilelor (activitate foarte importantă de a carui configurare depinde succesul întregului studiu), conversia bazei de date primare în funcție de instrumentul și metoda în care au fost culese datele      

 Condiții:

·      accesibil oricui, dacă dorești să înveți să “îmblânzești datele”

·  nu sunt obligatorii cunoștințe de statistică, dar deținerea acestora constituie un avantaj sub aspectul eficienței asimilării informațiilor predate la curs

·       nu sunt necesare cunoștinte avansate de informatică

Conținut

1. Baze de date

·  Creearea unei baze de date în SPSS

· Import de date

·   Export de date

·  Big data

2. Verificarea calității datelor

·  Identificarea valorilor aberante

· Transformări asupra variabilelor

·  Recodificarea variabilelor

·  Divizarea datelor

3. Organizarea, sintetizarea, agregarea și interpretarea datelor

·  Elaborarea de tabele de frecvență

·  Elaborarea graficelor de tip bară, pie, histograma

·  Analiza variabilelor cu răspunsuri multiple

·  Testarea unor distribuții (normală, uniformă, Poisson etc)

4.  Analiza univariată și bivariată a datelor

· Parametrii tendinței centrale (media, mediana, modala), parametrii imprăștierii, parametrii formei

·  Interval de încredere pentru medie și proporție

·  Teste parametrice (testul z, testul t, testul F etc)

·  Teste neparametrice (hi-pătrat, binomial, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis

·  Analiza corelației dintre variabile

·    ANOVA- analiza variației

·    Regresia simplă