Cursuri de formare profesionala
Dezvoltator de programe de formare profesionala. Furnizor autorizat de formare profesionala acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanlor Vârstnice, Ministerul Educatiei Nationale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Cursuri de perfectionare > Formator

Curs Formator: Cod COR 241205;
durata: 1 luna;

Cursul de perfectionare este destinat:

  • personalului care se ocupa sau se va ocupa cu transmiterea de informatii in scopul instruirii adultilor;
  • formatorilor furnizorilor de formare profesionala;
  • formatorilor de formatori;
  • indrumatorilor de practica din cadrul intreprinderilor si altor organizatii;
  • orice presoana implicata in formarea profesionala a adultilor in conformitate cu O.G. 129/200; H.G. 522/2003;