Cursuri de formare profesionala
Dezvoltator de programe de formare profesionala. Furnizor autorizat de formare profesionala acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanlor Vârstnice, Ministerul Educatiei Nationale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Cursuri de perfectionare > Manager al Sistemelor de Management al calitatii

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII - cod COR 242302;
durata: 1 luna;

Cursul de perfectionare este destinat:

  • responsabililor sistemului calitatii, ca reprezentanti ai managementului in orice intreprindere/organizatie, indiferent de marimea acesteia;