Cursuri de formare profesionala

Descarca contractul editabil
Nota:
Vă rugăm completați Contractul de formare profesională editabil, apoi semnați-l pe ambele pagini si expediați-l către noi pe email. Daca intampinati probleme la deschiderea fisierului, va trebui sa descarcati si sa instalati Adobe Reader (gratuit).
Dezvoltator de programe de formare profesionala. Furnizor autorizat de formare profesionala acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanlor Vârstnice, Ministerul Educatiei Nationale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Cursuri > Curs contabilitate Bucuresti

Comargo Business School organizeaza la Bucuresti cursuri de contabilitate (curs de specializare -  cod COR 343302).

Cursul de contabilitate se adreseaza tuturor celor care:

 • doresc sa isi dezvolte gandirea incepand de la intelegerea fenomenului economic pana la intocmirea documentelor financiar-contabile
 • desfasoara o activitate in departamentul financiar-contabil al unitatilor economice publice sau private
 • sunt deja contabili dar care nu sunt autorizati conform legii prin lege, pot sa desfasoare toate activitatile financiar-contabile
 • persoanelor care pe viitor doresc sa sustina la CECCAR examenul de Contabil Autorizat

La finalul cursului cursantii vor fi capabili sa:

 • Profeseze in ocupatia de contabil;
 • Cunoasca notiunile de baza privind organizarea si conducerea contabilitatii la o entitate economica
 • Cunoasca instrumentele, obiectul de studiu si de analiza a contabilitatii
 • Cuantifice monetar tranzactiile si operatiile economico-financiare cu influenta asupra patrimoniului unei unitati economice
 • intocmeasca, recunoasca rolul si importanta documentelor justificative ca baza a inregistrarilor in contabilitate a tranzactiilor si operatiilor descrise
 • Transpuna in conturi tranzactiile si operatiile economico-financiare, contabilitatea de constituire
 • Efectueze lucrari specifice incheierii exercitiului financiar
 • Intocmeasca documentele specifice calculului impozitului pe venit/profit
 • Inteleaga, sa interpreteze si sa aplice aspectele legate Fiscalitate, legislatie l.82/1991, Ord. 3512/2008, OMFP 3055/2010, HG 227/2008

*Dupa minim 5 ani de pratica in domeniul financiar-contabil poate sa se inscrie si sa sustina la CECCAR examen pentru CONTABIL AUTORIZAT

 Programa Cursului

1. Comunicarea interpersonala

a. Stabilirea modului de comunicare
b. Transmiterea/primirea informatiilor
c. Participarea la discutii profesionale

2. Lucrul in echipa

a. Identificarea rolului in cadrul echipei
b. Identificarea sarcinilor in cardul echipei
c. Participarea la indeplinirea sarcinilor echipei

3. Dezvoltarea profesionala

a. Identificarea nevoilor de instruire
b. Stabilirea metodelor de instruire
c. Participarea la pregatire/instruire

4. Planificarea activitatii

a. Stabilirea prioritatilor zilnic
b. Planificarea etapelor activitatilor
c. Revizuirea planului de activitati

5. Gestionarea si arhivarea documentelor

a. Inregistrarea documentelorSortarea documentelor
b. Indosarierea documentelor
c. Depozitarea documentelor
d. Arhivarea documentelor

6. Intocmirea/completarea documentelor primare

a. Intocmirea documentelor contabile primare netipizate
b. Completarea documentelor contabile primare
c. Verificarea modului de intocmire/completare a documentelor

7. Contarea operatiunilor patrimoniale

a. Contabilitatea activelor imobilizate
b. Contabilitatea activelor circulante
c. Contabilitatea tertilor
d. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate
e. Contabilitatea ajustarilor, provizioanelor si subventiilor
f.  Contabilitatea capitalurilor proprii
g. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor

8. Efectuarea de calcule specifice

a. Stabilirea tipului de calcule necesare
b. Stabilirea formulei de calcul
c. Efectuarea calculelor

9. Completarea registrelor contabile

a. Pregatirea registrelor contabile
b. Completarea registrelor contabile

10. Intocmirea balantei de verificare

a. Colectarea documentelor necesare
b. Intocmirea Balantei de verificare
c. Verificarea soldurilor finale si creditoare

11. Evaluarea patrimoniala

a. Evaluarea la intarea in entitate
b. Evaluarea la inventariere
c. Evaluarea la inchiderea exercitiului
d. Evaluarea la iesirea din entitate

12. Intocmirea bilantului contabil

a. Colectarea datelor necesare
b. Introducerea datelor in formatul bilantier
c. Verificarea corelatiilor bilantiere
d. Intocmirea anexelor la Bilant

13. Transmiterea documentelor specifice

a. Identificarea documentelor de transmis
b. Stabilirea modalitatilor de transmitere
c. Transmiterea documentelor specifice
d. Urmarirea respectarii circuitului documentelor in interiorul societatii

Durata cursului este de 2 luni.