Cursuri de formare profesionala
Dezvoltator de programe de formare profesionala. Furnizor autorizat de formare profesionala acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanlor Vârstnice, Ministerul Educatiei Nationale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Cursuri > Perfectionare

FORMATOR cod COR 241205; durata: 1 luna;

Cursul de perfectionare este destinat:

  • personalului care se ocupa sau se va ocupa cu transmiterea de informatii in scopul instruirii adultilor;
  • formatorilor furnizorilor de formare profesionala;
  • formatorilor de formatori;
  • indrumatorilor de practica din cadrul intreprinderilor si altor organizatii;
  • orice presoana implicata in formarea profesionala a adultilor in conformitate cu O.G. 129/200; H.G. 522/2003;

MANAGER AL SISTMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII - cod COR 242302; durata: 1 luna;

Cursul de perfectionare este destinat:

  • responsabililor sistemului calitatii, ca reprezentanti ai managementului in orice intreprindere/organizatie, indiferent de marimea acesteia;